SOL·LICITUD D'ACTES

Totes aquelles penyes oficials que vulguin celebrar una Trobada, Aniversari o Acte de Penyes en el qual participi una personalitat representant del Club, caldrà que ho comuniquin a la seva Federació mitjançant aquest formulari, per tal que aquesta, un cop en tingui constància, ho faci arribar a la Confederació Mundial de Penyes.

La Confederació, d’acord amb la normativa vigent, confirmarà l’assistència dels representants del Club en funció de la disponibilitat i el tipus d’acte.

MATERIAL PROMOCIONAL

A més, les penyes oficials que vulguin demanar material promocional ho podran fer escrivint al següent correu: penyes@fcbarcelona.cat