ACTUALITAT

En marxa el procés electoral a les Federacions de Penyes

NOTÍCIES 02 de jul. 2021 - Confederació Mundial de Penyes

Les noves juntes directives es donaran a conèixer a principis d’agost, després d’unes eleccions que incorporaran per primer cop el vot electrònic

Les eleccions a les 30 Federacions territorials de penyes del FC Barcelona ja estan en marxa. Des de la setmana passada, i en compliment dels estatuts que preveuen la celebració d'aquests comicis cada quatre anys, aquestes entitats ja estan celebrant les seves respectives assemblees per a iniciar un camí electoral que pot durar un màxim de 45 dies. El procés es desenvolupa sota la responsabilitat de cada Federació en la seva demarcació, però compta amb el suport i acompanyament de la Confederació Mundial de Penyes i del FC Barcelona.

El calendari electoral contempla fins el 12 de juliol per a la presentació de candidatures a les diferents Federacions. Els interessats en fer-ho es poden adreçar a la Confederació Mundial de Penyes (penyes@fcbarcelona.cat) per demanar tota la documentació referent a aquest procediment.

Per a presentar-se, les candidatures han de complir els requisits establerts:

  1. S’ha de presentar una llista tancada amb els càrrecs que s’escolliran. N’han de formar part, com a mínim, un president, un o dos vicepresidents, un secretari, un tresorer i el nombre de vocals que s’estimi oportú.
  2. Les candidatures han d’estar avalades per un nombre de penyes que representi, almenys, el 20% del total de penyes de la Federació.

Una vegada comprovat que les candidatures compleixen tots els requisits que es detallen al procés electoral i que han obtingut el suport necessari, aquestes son proclamades candidatures elegibles. En cas que només s’hi presenti una candidatura vàlida, no caldrà fer l’acte de la votació i aquesta serà proclamada junta directiva de la Federació després d’una assemblea convocada a tal efecte.

Junta Electoral

La Junta Electoral per a les eleccions a les Federacions de penyes és l’encarregada de vetllar pel correcte funcionament de les mateixes i s’encarrega de dirimir els possibles dubtes o reclamacions que puguin derivar de tot el procés. La Junta està composada per quatre persones: dues designades per la junta directiva de la Confederació Mundial de Penyes, i dues designades per la junta directiva del FC Barcelona. Cadascuna de les Federacions ha d’aprovar en assemblea la seva composició.

Per primera vegada, amb vot electrònic

Aquest sistema, que modernitza i actualitza un procés vital per a l'exercici democràtic dins del moviment, facilitarà la participació de totes les penyes, sobretot en aquelles Federacions amb gran amplitud geogràfica. Finalitzades les eleccions, es triaran els nous representants i quedarà definida la nova composició del Consell de Penyes de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona.

TOTES LES NOTÍCIES