ACTUALITAT

S’inicien les mesures de compensació pels abonaments al Camp Nou

NOTÍCIES 20 de jul. 2020 - Confederació Mundial de Penyes

Les penyes poden rebre una compensació dels abonaments del Camp Nou de la temporada 2019/2020, així com un descompte en l’abonament 2020/21 o sol·licitar una excedència, entre altres opcions

El FC Barcelona impulsa des d’avui diverses mesures de compensació per als abonats al Camp Nou pels partits als quals no han assistit la temporada 2019/20 i modifica el calendari i les condicions de renovació dels abonaments de la temporada 2020/21, amb la introducció d’una opció d’excedència o amb la previsió de retorn de part de les quotes pels partits no assistits.

Les penyes barcelonistes que tenen abonaments a l’estadi podran escollir l’opció que desitgin per rebre la part proporcional dels partits als quals no han pogut assistir durant la temporada 2019/20 o la seva renúncia a favor del Club, així com poder sol·licitar una excedència per l’abonament de la pròxima temporada 2020/21. El període de sol·licitud comença avui i finalitza el 3 d’agost del 2020. Totes aquelles penyes que no hagin fet la sol·licitud dins del període esmentat, renunciaran a la compensació i al dret de posterior reclamació.

L’import de la compensació és del 25%, calculat sobre el preu base del total de zones abonades (deduïts els descomptes), sense l’import del seient lliure acumulat de la temporada 2019/20.

El procediment pels abonaments de la temporada 2019/20 o de la 2020/21 és el mateix

Si sóc una penya amb abonaments al Camp Nou, què he de fer per sol·licitar la compensació d’aquests de la temporada 2019/20 o l’excedència per l’abonament 2020/21?

 1. Entrar al registre documental del portal de tràmits online

 2. Anar al document COMPENSACIÓ ABONAMENTS on trobaré el meu CODI D’AGRUPACIÓ D’ABONAMENTS per fer la tramitació

 3. En el mateix document, clicar a l’enllaç del formulari

 4. Per accedir al formulari, introduir el meu codi d’agrupació d’abonaments

 5. Seguir els passos que marca el formulari i triar una única opció per a tots els abonaments de la meva penya

Hi ha un únic formulari habilitat per les dues temporades on, de manera molt intuïtiva, podreu triar l’opció que desitgeu aplicar pels vostres abonaments.

Les penyes implicades que no hagin escollit cap opció abans del 3 d’agost, renunciaran tant a la compensació com al dret de posterior reclamació.

Les opcions pels abonaments de la temporada 2019/20

A través del formulari habilitat, les penyes amb abonaments podran escollir entre quatre opcions diferents per rebre la compensació dels partits no assistits durant la temporada 2019/20:

 1. Rebre la compensació per transferència bancaria. L’import del 25% es realitzarà mitjançant transferència al compte on es paguen les quotes durant el mes de setembre del 2020.

 2. Retorn en material de botigues oficials del FC Barcelona. L’import de la compensació del 25% serà augmentada a un 50% final. La penya disposarà d’una targeta per la compra de material en qualsevol de les botigues oficials del Club habilitada des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre del 2020. Traspassada la data límit es perdrà l’import que no s’hagi utilitzat. A totes les compres efectuades amb la targeta no s’acceptarà poder acollir-se a descomptes addicionals. L’import de la compensació s’aplicarà directament sobre el preu de venda dels productes escollits.

 3. Descompte en l’abonament de la temporada 2020/21. L’import de la compensació del 25% es descomptarà de l’import a pagar per l’abonament de la temporada 2020/21. L’import de la compensació sumat al seient lliure acumulat no pot ser superior a l’import total de l’abonament de la pròxima temporada. En cas de ser-ho, es perdria la part que sobrepassés el topall del 100% del preu. La previsió és que el cobrament de la quota de l’abonament 2020/21 s’efectuï a finals d’agost del 2020.

 4. Renúncia de la compensació a favor del Club. Les penyes també poden renunciar a l’import de la compensació a favor del Club. Aquesta serà l’opció per defecte per a les penyes que no sol·licitin la compensació dins del període comprès entre el 20 de juliol i el 3 d’agost del 2020.

Les opcions pels abonaments de la temporada 2020/21

A través del formulari habilitat, les penyes podran escollir entre tres opcions diferents pels abonaments de la temporada 2020/21:

 1. Descompte en l’abonament de la temporada 2020/21. Si anteriorment m’he acollit a la tercera opció en la compensació de la temporada 2019/20, l’import del 25% es descomptarà de la temporada 2020/21. L’import de la compensació sumat al seient lliure acumulat no pot ser superior a l’import total de l’abonament de la temporada 2020/21. En cas de ser-ho, es perdria la part que sobrepassés el topall del 100% del preu. La previsió és que el cobrament de la quota de l’abonament 2020/21 s’efectuï a finals d’agost del 2020.

 2. Possibilitat d’acollir-se a una excedència temporal. Addicionalment, com a mesura social les penyes podran sol·licitar l’excedència temporal de l’abonament de la temporada 2020/21. No obstant això, s’hauran de seguir pagant les quotes dels socis vinculats als abonaments durant el període d'excedència. Seguiran actius tots els drets i recuperaran les mateixes localitats per la temporada 2021/22. Si s’ha demanat “descompte en l'abonament de la següent temporada” o “excedència”, tant l’import del seient lliure acumulat com el de la compensació de la temporada 2019/20 s’aplicaran a l’abonament 2021/22.

 3. Efectuar el pagament total de l’abonament de la temporada 2020/21. Es retornarà el cost dels partits no assistits. Per cada partit al qual no es pugui assistir per limitacions d’aforament, el Club retornarà la part proporcional del cost de l’abonament, que s’acumularà en una bossa de descompte a final de temporada.

TOTES LES NOTÍCIES