NORMATIVA

Les penyes del Barça s’han convertit en una figura essencial a l’hora de difondre i fomentar el sentiment blaugrana. Al llarg dels últims anys, ha aflorat una gran quantitat de penyes del Barça en els diferents continents sota un mateix denominador comú: la passió blaugrana. Amb les més de 1.270 penyes existents, resulta primordial mantenir una relació eficaç i estreta entre el Club i aquestes associacions. Per aquest motiu s’ha actualitzat el reglament, adaptant-lo als nous temps i a les noves penyes existents.  

En aquest sentit, quins requisits ha de complir la penya per mantenir l’oficialitat atorgada per la Confederació Mundial de Penyes i el FC Barcelona? 

 1. La penya ha de tenir un nombre mínim de penyistes en funció dels d’habitants del seu municipi. 

 2. El/la president/a de la penya ha de ser soci/sòcia del FC Barcelona i mantenir aquesta condició durant tot el seu mandat.  
  Com fer-se soci o sòcia del FC Barcelona? Tots els aficionats que ho desitgin es poden fer socis sense cap mena de requisit i de manera presencial a l’Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB), de dilluns a divendres de 9 a 15 hores, amb sol·licitud de cita prèvia aquí.  
  De la mateixa manera, i seguint els principis democràtics i d’universalitat, tots aquells penyistes que disposen actualment del carnet de compromís, passaran a ser donats d’alta com a socis del FC Barcelona directament.

 3. La junta directiva ha d’estar formada, com a mínim, per un president, un secretari i un tresorer. 

 4. La penya, en el moment de la seva constitució i durant tota la seva existència, ha de tenir un nombre mínim de socis entre els seus membres. 

 5. El domicili de la penya no pot ser un habitatge particular i ha de ser un local o pis destinat preferiblement a l’ús cultural o recreatiu. 

 6. El nom de la penya ha de contenir referències al FC Barcelona i al seu àmbit territorial

 7. La penya ha d’estar afiliada a la Federació que li correspon. 

 8. La penya ha de complir amb les disposicions del Reglament de Penyes i la Normativa relativa a les associacions. 

 9. Entre d’altres tràmits, la penya ha de mantenir actualitzades anualment les dades sol·licitades per la Confederació Mundial de Penyes. 

Per a més informació, podeu consultar el Reglament de Penyes actual: