image

SOLIDARITAT

Sor Lucía Caram, Patrona de la Fundació Barça. Religiosa i activista social, compagina l’oració, l’estudi i la vida en comunitat amb l’activitat social enfocada a les persones més vulnerables.

Dins les activitats que organitza la Confederació Mundial de Penyes, Sor Lucía Caram ofereix una xerrada on presenta el projecte #invulnerables, del qual n’és impulsora. És un programa de lluita contra la pobresa infantil en què es treballa per garantir la igualtat d’oportunitats per als nens, per trencar el cercle de la pobresa hereditària i per promoure la col·laboració público-privada. L’element innovador i diferenciador d’aquest projecte és el treball en xarxa entre els agents del territori, tant públics com privats.

Aquest projecte està dirigit a famílies seleccionades per serveis socials o entitats del tercer sector, amb nens i nenes d'edats compreses entre els 0 i 18 anys, en procés o susceptibles d'atenció social pública o privada que tenen determinades necessitats socials no prou cobertes pels serveis públics. 

La Fundació Futbol Club Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social La Caixa i la Fundació del Convent de Santa Clara encapçalen aquesta aliança.

La xerrada consciencia sobre l'existència de la pobresa infantil al nostre territori i la necessitat d'assumir la coresponsabilitat dels diferents agents socials. Pot estar adreçada a infants, a famílies i a qualsevol membre associat a les penyes.

 

Per a més informació, contacteu amb la vostra Federació.